Aanmelden

Autisme

Autisme (ook wel afgekort als ASS) is een stoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de communicatie, de sociale interactie en door zich steeds herhalend gedrag. Autisme is van invloed op de gehele ontwikkeling van een kind en komt in veel verschillende vormen voor. Elke vorm van autisme heeft zijn eigen symptomen.

Bij heel jonge kinderen kunnen er al signalen zijn in het gedrag die kunnen wijzen op autisme. Bijvoorbeeld niet brabbelen, niet reageren wanneer het kind wordt aangesproken, niet lachen naar een ander of geen gebaren maken. Maar er kunnen ook zorgen zijn wanneer er slaap- en eet- en huilproblemen zijn in de eerste levensjaren. Bovengenoemde signalen hoeven niet te betekenen dat een kind autisme heeft, maar kunnen wel een reden zijn om verder onderzoek te doen. Op de site  www.autismejongekind.nl  leest u alles over autisme en wat te doen als u zorgen heeft om uw kind.

 

Wat doet de logopedist?

Een logopedist is één van de eerste zorgverleners die kenmerken van autisme kan herkennen bij uw kind. Immers, voor eet- en drinkproblemen en communicatieproblemen zoekt u hulp bij de logopedist. Daarom hebben een aantal logopedisten in onze praktijk zich gespecialiseerd in het vroegsignaleren van kenmerken van autisme. Wij adviseren u in verdere onderzoeken rondom autisme door andere professionals en wij begeleiden u en uw kind op het gebied van eet- en drinkproblemen. Daarnaast behandelen wij, indien mogelijk, de taal- en spraakontwikkeling, de mogelijkheden hangen af van de ernst van het autisme. Wij bieden ook zorg aan oudere kinderen en volwassenen met autisme. Het behandelplan wordt altijd samen met u op maat gemaakt, waarbij communicatie en participatie centraal staan.

Wij hebben ons gespecialiseerd in vroegsignaleren van autisme bij het jonge kind. Daarnaast werken wij nauw samen met Kinderpraktijk Zoetermeer, ABA-psychologen en Coolkids kinderfysiotherapie om uw kind een zo goed mogelijke zorg te bieden.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden