Aanmelden

Ademhaling

Een verkeerde ademhaling kan klachten veroorzaken zoals kortademigheid en benauwdheid. Dit kan veel energie vergen en het spreken moeilijk maken. Voor spreken, zingen, blazen en sporten is niet zozeer de hoeveelheid adem van belang, maar hoe je die adem gebruikt. Voorkomende klachten zijn:

Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent “veel ademen”. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra veel koolzuur wordt uitgeademd. Daardoor daalt het koolzuurgehalte in het bloed en treedt er een verandering op in de zuurgraad van het bloed. Hierdoor ontstaan klachten, die per persoon verschillend zijn zoals o.a. duizeligheid, hoofdpijn, benauwdheid, hartkloppingen en angsten.

COPD en astma

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is de verzamelnaam voor een aantal chronische aandoeningen van de luchtwegen, zoals bronchitis en longemfyseem. Bij COPD raken vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigd door een voortdurende ontsteking ervan. Astma vertoont overeenkomsten met COPD. Bij astma kunnen de luchtwegen of de vertakkingen van de luchtwegen vernauwd raken waardoor vooral de uitademing belemmerd is, maar een astmapatiënt kent ook klachtenvrije periodes. De invloed van COPD en astma op de ademhaling kunnen van invloed zijn op de verstaanbaarheid tijdens het spreken en zorgen voor overbelasting van de stembanden, met heesheid als gevolg.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet onderzoek naar het adempatroon. Naar aanleiding van deze gegevens maakt zij samen met u een behandelplan wat bij u past. Vervolgens werkt u samen met de logopedist aan het verbeteren van de ademhaling door middel van houding- en ademoefeningen. 

Bij COPD en astma helpt de logopedist bij het verminderen van uw klachten rondom ademhaling, (overmatig) hoesten en stemgeven. De behandeling zal zich onder andere richten op het verkrijgen van eigen inzichten in het adempatroon en het gebruik van een ontspannen adem-stemkoppeling.

Arlette is gespecialiseerd in COPD en astma.

Kinesiotaping Lax Vox COPD en astma

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden