Aanmelden

Articulatie

Als volwassenen kun je ook problemen hebben met de spraak. Spraak-, oftewel articulatieproblemen kunnen leiden tot moeilijkheden in het uitoefenen van een beroep of in de communicatie met de omgeving. Articulatieproblemen kunnen ontstaan door slechthorendheid, slappe mondmotoriek, meertaligheid of door een te hoog spreektempo.

Ook kunnen spraakproblemen een gevolg zijn van hersenletsel (dysartrie of apraxie), een progressieve ziekte die de spraakorganen aantast (Parkinson) of een verstandelijke beperking. De spieren in het mondgebied worden dan niet goed aangestuurd vanuit de hersenen.

 

Wat doet een logopedist?

De logopedist observeert de mondmotorische bewegingen en de articulatie. Een behandelplan wordt, samen met u, op maat gemaakt om uw hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Als de spieren in de mond te slap zijn voor het juist aansturen van de spraak, dan zal er eerst worden geoefend met mondmotorische oefeningen om de spieren te versterken. Vervolgens wordt gewerkt aan het verbeteren van de articulatie, zodat u dit in de spontane spraak kunt toepassen. Tijdens de behandelingen wordt er gebruik gemaakt van audio- en visuele feedback, dit vergemakkelijkt het verbeteren van de articulatie.

Indien nodig kunnen communicatieondersteunende middelen worden ingezet, zoals het gebruik van gebaren of pictogrammen.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden