Aanmelden

Hodson en Paden

Deze behandelmethode is ontwikkeld voor jonge onverstaanbare kinderen vanaf 2 jaar. De spraak klinkt bij deze kinderen onvoldoende verstaanbaar doordat spraakklanken niet goed worden waargenomen en onderling worden verwisseld. Dit noemen we een fonologische articulatiestoornis.

 

Wat doet een logopedist?

De kinderen krijgen de klanken in woorden aangeboden. In de aangeboden woorden zijn de klanken verwerkt die geleerd moeten worden. Zij hoeven zelf de woorden nog niet na te spreken. De kinderen horen de woorden via een hoofdtelefoon,  het zogenaamde auditief bombardement. Zo worden zij zich bewust van de klanken en de combinaties van klanken. We oefenen zo spelenderwijs met het luisteren naar klanken en klankpatronen zonder dat de nadruk wordt gelegd op het produceren van de klanken. Pas later in de therapie gaan we spelenderwijs ook de doelklanken bij uw kind uitlokken.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden