Aanmelden

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen.

Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, het lezen en het schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.

Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw. Ook komt het voor dat afasiepatiënten juist wél veel spreken, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Zij hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal. 

Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk.

Schrijfproblemen maken het bijvoorbeeld moeilijk om boodschappen te noteren bij het telefoneren. Het herstel van de taal- en spraakproblemen vindt voornamelijk plaats in de eerste drie tot zes maanden na de beroerte. In deze periode is logopedische therapie belangrijk.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt welk gedeelte van de taal gestoord is. Samen met u stelt zij een behandelplan op om de taal te verbeteren en te compenseren. Daarnaast geeft de logopedist communicatieadviezen aan de familie, om thuis zo goed mogelijk met elkaar te kunnen communiceren. Naast individuele therapie bieden wij wekelijks groepstherapie voor mensen met afasie aan. Deze groepstherapie is geschikt voor personen met een lichte of matige afasie die in een veilige omgeving willen oefenen met het aangaan van gesprekken, zodat ze daarna ook buiten de groep weer sociale contacten aan durven gaan. 

Jessica en Lydia zijn geregistreerd afasietherapeut. Naast de individuele behandelingen begeleiden zij samen wekelijks de groepstherapie om het communiceren in dagelijkse situaties te oefenen. Voor afasie geldt GEEN wachtlijst binnen de praktijk en behandelingen kunnen ook aan huis plaatsvinden in Zoetermeer en omgeving (op medische indicatie).

Taal en spraak na een beroerte groepstherapie

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden