Aanmelden

Meldcode kindermishandeling

Als logodedist kunnen we in de praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Door de overheid is hiervoor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Als praktijk hebben wij een meldrecht bij vermoedens van kindermishandeling. Dit meldrecht houdt in dat het doorbreken van het beroepsgeheim onder bepaalde omstandigheden wettelijk is toegestaan. Wij mogen gegevens verstrekken aan Veilig Thuis, als dat noodzakelijk is om huiselijk geweld of kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden daarvan te laten onderzoeken. Wij werken volgens het Afwegingskader Paramedici. U kunt hierover meer lezen in artikel 9 van onze algemene voorwaarden.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden