Aanmelden

Dysartrie

Een beschadiging in de hersenen kan zorgen voor een verlamming van de spieren. Dit kan voorkomen na een beroerte, maar ook bij een spierziekte zoals ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) of een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson, een parkinsonisme of MS). Voor het spreken zijn niet alleen spieren nodig om te articuleren (in de mond), maar ook de ademspieren en stembanden spelen een rol. Als deze beschadigd zijn, zorgen deze ervoor dat iemand minder goed verstaanbaar is.

 

Wat doet de logopedist?

Er vindt eerst een onderzoek plaats, waarna u samen met de logopedist aan de slag gaat met het versterken van de spieren, het aanleren van de juiste articulatietechnieken en het aanpassen van het spreektempo. Naast individuele therapie bieden wij wekelijks groepstherapie voor mensen met neurologische aandoeningen aan. 

Deze groepstherapie is geschikt voor personen met spraak- en taalproblemen als gevolg van neurologische aandoeningen, bijvoorbeeld na een beroerte, een ongeluk, Parkinson of MS. Deze mensen kunenn in een veilige omgeving oefenen met het voeren van gesprekken en het verbeteren van hun verstaanbaarheid. Hierdoor wordt het gemakkelijker om ook buiten de groep weer sociale contacten aan te gaan. 

Lydia is geregistreerd afasietherapeut en gespecialiseerd in afasie, dysartrie en dysfagie. Voor neurologische aandoeningen geldt GEEN wachtlijst binnen de praktijk en behandelingen kunnen (op medische indicatie) ook aan huis plaatsvinden.

Groepstherapie

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden