Aanmelden

Manuele Larynx Facilitatie

Manuele Larynx Facilitatie (MLF) is een techniek waarbij de spieren van de mondbodem, hals, nek, schouders en borst via stretchen, rekken en/of masseren los en in ontspanning worden gebracht. MLF heeft als doel de spierspanning in deze gebieden te verlagen en de mobiliteit te vergroten.

Veel stem-, keel- en/of slikklachten gaan gepaard met veel spanning in de spieren rondom de larynx (strottenhoofd). Denk hierbij aan klachten als:

Het strottenhoofd (larynx) is een dynamisch orgaan in de hals en staat via allerlei spieren in verbinding met de onderkaak, schedel, borstbeen, sleutelbeen en ribben. Spierspanning en lichaamshouding hebben veel invloed op de positie en werking van het strottenhoofd. Met behulp van MLF kunnen de spieren ontspannen waardoor de stem vrijer kan gaan klinken, het ademen en slikken gemakkelijker gaat en het gevoel in de keel verbetert. Naast MLF is het ook belangrijk nieuwe adem- en stemtechnieken aan te leren om de klachten blijvend te helpen verminderen.

 

Wat doet de logopedist?

Voordat MLF toegepast wordt, zal er eerst onderzoek gedaan worden naar de spierspanning rondom de larynx en lichaamshouding. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal de behandeling van start gaan. Arlette is stemlogopedist en ze heeft nascholing gevolgd op het gebied van manuele larynx facilitatie. Zij zal samen met u de behandeling en de doelen bespreken en u vervolgens begeleiden.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden