Aanmelden

Stem- en keelklachten

Stem- en keelklachten kunnen als heel vervelend worden ervaren. Ze kunnen veel energie vergen en spreken vermoeiend maken. Stem- en keelklachten uiten zich onder andere in heesheid, schorheid, wegvallen van de stem. Kriebel in de keel, regelmatig hoesten, zich vaak verslikken. Vaak zijn er een aantal factoren die zorgen voor stem- en keelklachten, zoals het gebruik van medicijnen, veel spreken voor uw beroep, een verstoorde stemhygiëne (de zorg voor de stem) of een verkeerde ademhaling.

Voorkomende klachten zijn:

Stembandknobbeltjes (Noduli) / Stembandpoliepen

Door een verkeerd stemgebruik en verkeerde adem/stemkoppeling kunnen er verdikkingen ontstaan op de stembanden. De stem klinkt hees, laag en het stemgeluid kan gedeeltelijk of volledig wegvallen. Het stemgeven kan worden ervaren als vermoeiend en kan leiden tot minder of niet spreken in bepaalde situaties.

Stembandoedeem

Door een vochtophoping die onder het slijmvlies van de stembanden is ontstaan kunnen de stembanden niet meer goed sluiten. De stem klinkt veel lager dan de stem die men voor het ontstaan van de stembandoedeem had. Het kost veel moeite om stem te geven en wordt als zeer vermoeiend ervaren.

Stembandverlamming

Bij een stembandverlamming is tijdens het spreken één of beide stembanden geheel of gedeeltelijk bewegingsloos. De mate van de verlamming en de stand van de stilstaande stemband(en) bepaalt de ernst van de heesheid.

Laryngospasme

Sommige patiënten hebben last van acute benauwdheid en het gevoel dat ze gaan stikken. Dan kan er sprake zijn van een laryngospasme: een plotselinge verkramping van de spieren van de stembanden.

 

Wat doet de logopedist?

De behandeling zal zich onder andere richten op het verkrijgen van inzichten in het ontstaan van de door u omschreven klachten. Daarnaast geeft de logopedist adviezen oefeningen omtrent stemhygiëne, adem, ontspanning, stemgeving en houding. Op deze manier kunt u samen met de logopedist uw klachten verminderen.

Arlette en Sandra zijn gespecialiseerd zijn gespecialiseerd in stem- en keelklachten, zij maken tijdens de behandelingen onder andere gebruik van kinesiotaping en Lax Vox. Arlette past tevens de technieken van manuele larynxfacilitatie (MLF) toe.

kinesiotaping  Lax Vox Manuele Larynx Facilitatie (MLF)

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden