Aanmelden

Downsyndroom

Kinderen met het Downsyndroom ontwikkelen zich langzamer dan andere kinderen. Er zijn grote verschillen tussen kinderen met het Downsyndroom, zowel in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Maar voor alle kinderen geldt dat het belangrijk is om vroeg te beginnen met logopedie.

Zo kunnen er in het eerste levensjaar problemen zijn rondom de voeding, bijvoorbeeld veroorzaakt door de bouw en beweeglijkheid van de tong, een andere ervaring van prikkels of minder energie door lichamelijke afwijkingen, zoals het hart. Kinderen met het Downsyndroom hebben vaak een dysfatische ontwikkeling van de taal- en spraak. Dit betekent dat er een groot verschil is tussen het begrijpen en het zelf kunnen verwoorden van taal.

 

Wat doet de logopedist?

In het eerste levensjaar begeleidt de prelogopedist bij eventuele eet- en drinkproblemen. Daarnaast zal de prelogopedist ouders adviezen geven over het stimuleren van de communicatieve voorwaarden, zoals contact maken en beurtgedrag. Deze voorwaarden zijn nodig om taal en spraak te kunnen ontwikkelen.

Vervolgens begeleidt de logopedist bij de taal- en spraakontwikkeling. Er kan gebruikt worden gemaakt van ondersteunende communicatie zoals gebaren, foto’s of pictogrammen (symbolische afbeeldingen). Op die manier kan het kind al communiceren voordat het over voldoende taal beschikt, bovendien stimuleert het gebruik van ondersteunende communicatie de taalontwikkeling.

In onze praktijk wordt de dysfatische taalontwikkeling behandeld met de Tan Söderbergh methode en Leespraat. Met de Tan Söderbergh methode wordt er vooral gewerkt aan de hand van de belevenissen van een kind. Als een kind een belevenis heeft meegemaakt dan wordt er op het niveau van een kind een passende tekening gemaakt en wordt de belevenis uitgeschreven in de taal die passend is bij het niveau van het kind met het syndroom van Down. Deze visuele ondersteuning (lezen/tekeningen) is geschikt voor jong en oud. Daarnaast is er veel aandacht voor het verwoorden van innerlijke spraak zodat het de spontane spraak versterkt en het kind zijn of haar eigen boodschap kan vertellen.

Leespraat is gebaseerd op het globaal herkennen van woorden uit de dagelijkse communicatie van het kind en het vervolgens leren analyseren van de woorden. De visuele ondersteuning van het leren lezen gaat hand in hand met het leren praten.

Tessa is gespecialiseerd in prelogopedie, Mariëlle en Wilma zijn gespecialiseerd in de Tan Söderbergh methode en Leespraat.

Tan Söderbergh Leespraat

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden