Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Werkwijze

Burger Service Nummer (BSN)

Vanaf 1 juni 2009 is de logopedist verplicht om het BSN en het WID van het identiteitsbewijs in de administratie op te nemen. Neemt u bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee waar het BSN in vermeld staat van de te behandelen patiënt.

Behandeling

Anamnese

Bij de eerste afspraak wordt er door de logopedist een anamnese uitgevoerd.

Een anamnese is een vraaggesprek tussen de patiënt en de zorgverlener. Het is belangrijk om erachter te komen wat de patiënt voor klacht heeft. Daarvoor moet de zorgverlener eerst wat weten over de voorgeschiedenis van de patiënt. Er worden, onder andere, vragen gesteld over de ziektesymptomen, wanneer de klachten zijn ontstaan en over het dagelijkse leven van de patiënt. Vervolgens wordt besproken op welke manier(en) de klachten verminderd kunnen worden. Na de anamnese wordt er onderzoek en een therapieplan opgesteld samen met specifieke doelen ten behoeve van de klacht..

Een behandeling duurt maximaal 30 minuten, waarvan 5 minuten gereserveerd is voor het bespreken van de voortgang van de behandeling, het bespreken van de oefeningen en het maken van een nieuwe afspraak. Over het algemeen vindt er wekelijks een behandeling plaats. De frequentie is afhankelijk van de klacht.

Behandelovereenkomst

De zorgverzekeraars verplichten ons om met de patiënt een behandelovereenkomst aan te gaan. In deze behandelovereenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn over de behandeling en de wijze van vergoeding. Door ondertekening van deze behandelovereenkomst geeft u toestemming om de behandeling te starten. Wij verzoeken u deze behandelovereenkomst binnen twee weken te tekenen.

Behandelovereenkomst

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

In de praktijk werken wij conform WGBO. Voor meer informatie zie www.nvlf.nl

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

AVG

Vergoeding

Contract zorgverzekeraars

De praktijk heeft met alle grote zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst. De rekening wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Alle verzekeraars vergoeden logopedische behandelingen. Voor volwassenen geldt het eigen risico. Indien u twijfelt over de vergoeding kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Als u niet verzekerd bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van de logopedische behandeling.

Afzeggen afspraak

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan moet u dat de dag voor de behandeling uiterlijk om 18.00u hebben doorgegeven. Daarmee voorkomt u dat wij toch behandeltijd bij u in rekening moeten brengen.

Belt u op de dag zelf of komt u niet opdagen, dan zijn wij genoodzaakt u een nota te sturen van 30 euro per half uur. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekeringsmaatschappij!

Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij er als praktijk alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat bij ons aan te geven zodat we dat kunnen bespreken. Als daar geen oplossing uitkomt, kunt u een klacht indienen. 

Klachtenprocedure

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden