Aanmelden

Prelogopedie

Eet- en drinkproblemen bij kinderen vallen ook onder het werkgebied van een logopedist (Preverbale logopedie Zoetermeer). Er wordt onderscheid gemaakt tussen voedingsproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 2 jaar (prelogopedie / preverbale logopedie) en eet- en drinkproblemen bij kinderen vanaf 2 jaar. (zie eet- en drinkproblemen)

Preverbale logopedie Zoetermeer wordt gegeven bij kinderen die problemen hebben met het leren eten en drinken. Dit kan zijn bij bijvoorbeeld prematuur geboren baby's of kinderen met lichamelijke en/of medische problemen. Het kan ook zijn het kan ook zijn dat het kind niet in de juiste houding wordt gevoed of met de juiste fles/speen. De verwijzing naar prelogopedie (aan huis) gaat altijd via een huisarts/CB-arts/kinderarts/jeugdarts of verpleegkundig specialist, omdat het belangrijk is eerst eventueel onderliggende oorzaken in kaart te brengen.

Problemen die zich o.a. kunnen voordoen zijn:

Wat doet de logopedist?

Na een gesprek met de ouder(s), observatie tijdens het voedinsgsmoment thuis (met indien nodig de stethoscoop (= cervicale auscultatie)), kijkt de logopedist samen met ouders welke aanpassing nodig is. Soms is maar een kleine aanpassing nodig in houding en/of speen van de fles. Of is een tussenstap tussen vloeibare en vaste voeding nodig. De logopedist komt (indien nodig) meerdere malen terug voor een huisbezoek totdat de voedingsmomenten goed verlopen.

Prelogopedie Zoetermeer behandelt aan huis in Zoetermeer en omgeving zoals Zevenhuizen, Pijnacker, Benthuizen & Bleiswijk. Voor preverbale logopedie is er GEEN wachtlijst.

Tessa en Lydia zijn pre(verbaal)logopedist, ze werken nauw samen met elkaar.

Voor meer informatie: www.prelogopedie.nl

Cervicale auscultatie

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden