Aanmelden

Stotteren en broddelen

Stotteren wil zeggen dat je niet vloeiend praat. Er zijn veel verschillende manieren van stotteren: De één herhaalt lettergrepen, woorden of zinsdelen. De ander blijft hangen op bepaalde letters, houdt klanken lang aan of blokkeert helemaal. Een persoon die stottert, kan stotteren als een belemmering ervaren in de communicatie, zowel in werk- als privésituaties. Daarnaast kan stotteren van invloed zijn op het algemene welbevinden, waardoor iemand bepaalde situaties of woorden gaat vermijden.

Broddelen is ook een vloeiendheidsstoornis. Broddelen wordt gekenmerkt door een snelle onverstaanbare spraak. Degene die broddelt heeft dit vaak niet door tijdens het spreken, maar is vaak moeilijk te verstaan voor de omgeving.

Broddelen en stotteren kunnen ook samen voorkomen.

 

Wat doet de logopedist?

Een standaardtherapie voor stotteren bestaat er niet. De logopedist stelt daarom, na uitgebreid onderzoek, samen met u een behandelplan op. Samen met de logopedist gaat u tijdens de therapie aan de slag om uw klachten te laten verminderen of te laten verdwijnen. Er wordt uitgegaan van het 4-componentenmodel, waarbij er een balans wordt gezocht tussen de verbaalmotorische, emotionele, cognitieve en sociale component.

Ook het behandelplan voor broddelen wordt samen met u op maat gemaakt. Hierbij is vooral aandacht voor het verlagen van het spreektempo en het uitstempelen van de woorden om uw verstaanbaarheid te verbeteren. Tijdens deze therapie wordt gebruik gemaakt van audiofeedback om de broddelende cliënt zich bewust te laten worden van de spraak. Net als bij de stottertherapie is ook hier veel aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen tijdens het spreken.

In onze praktijk is Mariëlle gespecialiseerd en ervaren op het gebied van stotteren.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden