Aanmelden

Eet- en drinkproblemen

Eet- en drinkproblemen bij kinderen vallen ook onder het werkgebied van een logopedist. Er wordt onderscheid gemaakt tussen voedingsproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 2 jaar (prelogopedie) (zie prelogopedie)en eet- en drinkproblemen bij (oudere) kinderen vanaf 2 jaar.

De oorzaken en gevolgen van een eet- en/ of drinkprobleem bij (oudere) kinderen kunnen heel verschillend zijn. Voorbeelden daarvan zijn het regelmatig verslikken of een onjuiste kauwfunctie of overgevoeligheid voor smaken en structuren in het mondgebied. Dit kan leiden tot minder plezier in eten, gespannen eetsituaties en weinig en/of selectief eten.

 

Wat doet de logopedist?

Na een intakegesprek, voert de logopedist een onderzoek uit naar de werking van de spieren in de mond en gevoeligheid in het mondgebied. Het eten en drinken wordt geobserveerd. Indien nodig wordt er gekeken naar de sensorische informatieverwerking (SI), het verwerken van zintuigelijke prikkels. Na het onderzoek wordt er samen met de ouders gekeken naar de mogelijkheden om de eet- en/ of drinksituatie prettiger te laten verlopen. Een goede samenwerking met alle personen die bij het kind betrokken zijn is belangrijk (ouders, fysiotherapeut of diëtist).

Tessa is gespecialiseerd in eet- en drinkproblemen bij kinderen en heeft nascholing gevolgd op het gebied van sensorische infromatieverwerking.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden