Aanmelden

Groepsbehandelingen

In onze praktijk bieden wij naast individuele behandelingen, ook groepsbehandelingen aan. Wij hebben groepstherapie voor volwassenen met neurologische spraak- en taalproblemen en voor kinderen met taalproblemen. Beide groepen hebben als doel de communicatieve redzaamheid in het dagelijks leven te vergroten. De groepen bestaan uit 4-6 deelnemers, ze vinden wekelijks plaats en duren 50 minuten.

Groepstherapie voor volwassenen

Deze groepstherapie is geschikt voor personen met spraak- en taalproblemen als gevolg van neurologische aandoeningen, bijvoorbeeld na een beroerte, een ongeluk, Parkinson of MS. Deze mensen kunenn in een veilige omgeving oefenen met het voeren van gesprekken en het verbeteren van hun verstaanbaarheid. Hierdoor wordt het gemakkelijker om ook buiten de groep weer sociale contacten aan te gaan. We combineren taal/spraak en rollenspellen met workshops. Deze workshops gaan over wat neruologische problemen met iemand en zijn/haar omgeving doet, dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van gedichten. Daarnaast werken we aan hoe iemand kan aangeven dat hij of zij taal- en/of spraakprobelmen heeft en hoe iemand wil dat hij/zij geholpen wordt of juist niet.

De groepstherapie vindt plaats op vrijdagochtend aan de Willem Dreeslaan van 10.00-10.50 uur onder begeleiding van Jessica en Lydia. 

Taalgroep voor kinderen

Deze groepstherapie is bestemd voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar, die het moeilijk vinden om wat zij geleerd hebben tijdens de individuele behandelingen toe te passen in dagelijkse situaties met leeftijdsgenootjes. Tijdens de groepsbehandeling is er vooral aandacht voor beurtgedrag, vragen durven stellen en vertellen. Hieraan wordt spelenderwijs gewerkt door middel van het doen van spelletjes en activiteiten.

De groepstherapie vindt plaats op vrijdagen aan de Orfeoschouw 50 van 14.55-15.45 uur onder begeleiding van Lindey en Lotte.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden