Aanmelden

Groepsbehandelingen

In onze praktijk bieden wij naast individuele behandelingen, ook groepsbehandelingen aan. Wij hebben groepstherapie voor volwassenen met afasie en voor kinderen met taalproblemen. Beide groepen hebben als doel de communicatieve redzaamheid in het dagelijks leven te vergroten. De groepen bestaan uit 4-6 deelnemers, ze vinden wekelijks plaats en duren 50 minuten.

Afasiegroep voor volwassenen

Deze groepstherapie is geschikt voor personen met een lichte of matige afasie die in een veilige omgeving willen oefenen met het aangaan van gesprekken. Hierdoor wordt het gemakkelijker om ook buiten de groep weer sociale contacten aan te gaan. We combineren taal- en rollenspellen met workshops. Deze workshops gaan over wat afasie met iemand en zijn/haar omgeving doet, dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van gedichten. Daarnaast werken we aan hoe iemand kan aangeven dat hij of zij afasie heeft en hoe iemand wil dat hij/zij geholpen wordt of juist niet.

De afasiebehandelgroep vindt plaats op vrijdagochtend aan de Willem Dreeslaan. Wij voldoen aan de COVID-19 maatregelen door het vooraf uitvoeren van een triage en het kunnen waarborgen van 1,5 meter afstand tijdens de therapie.

Taalgroep voor kinderen

Deze groepstherapie is bestemd voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar, die het moeilijk vinden om wat zij geleerd hebben tijdens de individuele behandelingen toe te passen in dagelijkse situaties met leeftijdsgenootjes. Tijdens de groepsbehandeling is er vooral aandacht voor beurtgedrag, vragen durven stellen en vertellen. Hieraan wordt spelenderwijs gewerkt door middel van het doen van spelletjes en activiteiten.

In verband met de COVID-19 maatregelen, zijn er op dit moment geen taalbehandelgroepen voor kinderen. Wij kunnen geen veilige mogelijkheid realiseren om alle kinderen en ouders tijdens de breng- en ophaalmomenten. Wij verheugen ons erop de kinderen snel weer te mogen ontvangen in de praktijk.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden