Aanmelden

Transgenderpersonen

Genderdysfonie is een stemstoornis die voorkomt bij transgenderpersonen. Het stemgeven is op zichzelf niet gestoord, maar de stem van de transman of transvrouw komt niet meer overeen met de veranderde sekserol. De stem moet aangepast worden aan de veranderde sekse.

Transmannen (vrouw-naar-man) hebben minder vaak klachten over hun stem, aangezien deze door de hormoonbehandeling daalt. Toch kunnen stemproblemen voorkomen, zoals moeilijkheden met betrekking tot het stembereik of een instabiele, gespannen stem met stemvermoeidheid. Daarnaast kan een gebrek aan borstresonans er voor zorgen dat de stem niet overeenkomt met het mannelijk voorkomen.

Bij transvrouwen (man-naar-vrouw) komen vaker klachten voor. De stem is vaak te laag en de manier van spreken te mannelijk waardoor de transvrouw als man wordt aangesproken.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet onderzoek naar het frequentiebereik, de gemiddelde stemfrequentie, de dynamiek en de mogelijkheden van de stem.

Naar aanleiding van deze gegevens wordt samen een behandelplan opgesteld wat passend is bij de stemwensen van de persoon.

Tijdens de logopedische behandeling van transvrouwen zal de prioriteit liggen bij het aanpassen van het spreekgedrag aan de vrouwelijke geslachtsrol. Er wordt rekening gehouden met postuur en karakter en met de leefomgeving. Er wordt gewerkt aan het verminderen van de borstresonans en het stimuleren van de kopresonans. Daarnaast is er aandacht voor de non-verbale communicatie, zoals mimiek en gebaren.

In onze praktijk is Arlette gespecialiseerd in het behandelen van genderdysfonie.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden