Aanmelden

Lees- en schrijfproblemen

Kinderen met spraak- en taalproblemen kunnen problemen krijgen met lezen en/ of schrijven. Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Veel lees- en spellingsproblemen vinden hun oorsprong in problemen met de taal-ontwikkeling, fonologie en/of de auditieve vaardigheden (zoals ‘hakken’, ‘plakken’, rijmen, en beginklank herkennen).

Er zijn vier typen taalleerproblemen die ten grondslag liggen aan moeite met klanktekenherkenning, namelijk:

De logopedist is deskundig op het terrein van spraak en taal en onderscheidt zich daarmee van andere disciplines. Daarnaast is het behandelen van bovengenoemde taalleerproblemen ook het werkterrein van de logopedist. Als de behandeling tijdig wordt opgestart, kunnen de problemen tot een minimum worden beperkt.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden