Aanmelden

Taal en spraak na een beroerte

Na een beschadiging in de hersenen door bijvoorbeeld een hersenbloeding, een herseninfarct of verkeersongeluk kunnen er problemen ontstaan met de taal (afasie). Dit kan gepaard gaan met een verlamming van de spieren die nodig zijn om te kunnen spreken (dysartrie) en problemen met slikken (dysfagie)

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel in de linkerhersenhelft. Afasie verandert de manier waarop iemand begrijpt of zich uit. Iemand met afasie kan onder andere moeite hebben met het vinden van de juiste woorden, het voeren van gesprekken, boodschappen doen, mailen en televisiekijken. Een afasie is een ingrijpende verandering in iemands leven. Voor de persoon met afasie, maar ook een partner of familie.

Dysartrie

Een beschadiging in de hersenen kan zorgen voor een verlamming van de spieren. Dit kan voorkomen na een beroerte, maar ook bij een spierziekte zoals ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) of een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson of MS). Voor het spreken zijn niet alleen spieren nodig om te articuleren (in de mond), maar ook de ademspieren en stembanden spelen een rol. Als deze beschadigd zijn, zorgen deze ervoor dat iemand minder goed verstaanbaar is.

 

Wat doet de logopedist?

Bij afasie onderzoekt de logopedist welk gedeelte van de taal gestoord is. Samen met u stelt zij een behandelplan op om de taal te verbeteren en te compenseren. Daarnaast geeft de logopedist communicatieadviezen aan de familie, om thuis zo goed mogelijk met elkaar te kunnen communiceren. Naast individuele therapie bieden wij wekelijks groepstherapie voor mensen met afasie aan. Deze groepstherapie is geschikt voor personen met afasie die in een veilige omgeving willen oefenen met het aangaan van gesprekken, zodat ze daarna ook buiten de groep weer sociale contacten aan durven gaan. 

Ook bij dysartrie vindt eerst onderzoek plaats, waarna u samen met de logopedist aan de slag gaat met het versterken van de spieren en het aanleren van de juiste articulatietechnieken.

Jessica is zorgverlener Parkinsonnet. Jessica en Lydia zijn beiden geregistreerd afasietherapeut. Naast de individuele behandelingen begeleiden zij samen wekelijks de groepstherapie om het communiceren in dagelijkse situaties te oefenen. Voor afasie geldt GEEN wachtlijst binnen de praktijk en behandelingen kunnen ook aan huis plaatsvinden.

Afasie Parkinson Groepstherapie afasie

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden