Aanmelden

Lax Vox

De Lax Vox methode is een praktische en eenvoudige methodiek, waarmee ontspanning in het hoofd- en halsgebied kan worden gerealiseerd. Lax betekent vrij en Vox is stem, Lax Vox betekent dus vrije stem. Er wordt gebruik gemaakt van een slang en een flesje water. U "bubbelt" met de slang en voert bepaalde stemoefeningen uit. Door gebruik te maken van een bepaalde doorsnee en lengte slang in combinatie met een bepaalde hoeveelheid water ontstaat er een gelijke druk boven en onder uw stembanden, dit zorgt voor ontstpanning. Met name sprekers die (te) veel spanning gebruiken bij het stemgeven hebben baat bij de techniek. Een groot voordeel van de techniek is, dat deze vrij snel zelfstandig kan worden gebruikt en na een korte tijd is herstel van de stem al voel- en hoorbaar.

Wat doet de logopedist?

De logopedist kijkt samen met u naar de klachten. De Lax Vox methode is onderdeel van het behandelplan om uw stem- en keelklachten te verminderen. De logopedist verstrekt u de speciale slang, legt de oefeningen aan u uit en oefent samen met u de methode toe te passen.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden