Aanmelden

Taal

Sommige kinderen hebben problemen met het ontwikkelen van taal, de taal blijft dan achter ten opzichte van leeftijdsgenootjes of ontwikkelt zich anders. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind niet of minder spreekt, korte, onvolledige of kromme zinnen maakt. Maar het kan ook voorkomen dat het kind moeite heeft met het verwoorden wat hij of zij wil vertellen of de taal niet goed begrijpt. Problemen in de taalontwikkeling kunnen grote gevolgen hebben. Als een kind de taal niet goed begrijpt of beheerst, kunnen er misverstanden in de communicaties ontstaan. Dit kan leiden tot veranderingen in gedrag en sociaal-emotionele problemen. Daarnaast kunnen taalproblemen de oorzaak zijn van leerproblemen of -achterstanden op school.

Een kind heeft een taalgevoelige periode van 0 tot 6 jaar, het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk aan de slag te gaan als er problemen zijn in de taalontwikkeling, dan kan deze periode zo optimaal mogelijk worden benut. Via de SNEL test (Spraak- en taal Normen Eerste Lijn) krijgt u inzicht in de taalontwikkeling van uw kind en een advies of uw kind naar een logopedist moet.

Wilt u meer weten over de normale taalontwikkeling? Klik dan hier.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt of er sprake is van een taalontwikkelingsachterstand of een taalontwikkelingsstoornis. Bij een taalontwikkelingsachterstand is er een vertraging in de ontwikkeling van de taal, bij een taalontwikkelingsstoornis verloopt de taalontwikkeling afwijkend. Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de taalontwikkeling, vandaar dat de logopedist soms adviseert om een algeheel ontwikkelingsonderzoek (psychologisch, logopedisch en gehooronderzoek) uit te laten voeren in een audiologisch centrum. Zo kan worden bepaald of er onderliggend probleem is waardoor de taal van het kind zich niet goed ontwikkelt, of dat er sprake is van een TOS (taalontwikkelingsstoornis, zonder precieze oorzaak).

Tijdens de therapie is samenwerking met de ouders van groot belang. Ouders worden nauw bij de behandeling betrokken, zodat de taalontwikkeling ook thuis goed gestimuleerd kan worden en het kind de kans krijgt om de taal zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

 

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden