Aanmelden

Parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen in een vroeger of later stadium van de ziekte problemen krijgen met spraak, taal, stem, gehoor, kauwen en slikken.

Problemen op het gebied van spraak komen het meest voor bij Parkinson. De verstaanbaarheid wordt minder omdat de luidheid, stemkwaliteit en articulatiebewegingen afnemen en het spreektempo juist toeneemt. Daarnaast kan de gelaatsexpressie en het oogcontact verminderen. Maar ook problemen bij het kauwen, slikken en de speekselcontrole komen regelmatig voor.

Bovengenoemde problemen worden veroorzaakt door het stijver worden van de spieren (rigiditeit), een bekend symptoom van de ziekte van Parkinson.

 

Wat doet de logopedist?

Allereerst onderzoekt de logopedist de verstaanbaarheid en de slikproblemen. Samen met u stelt de logopedist een behandelplan op om de verstaanbaarheid te optimaliseren en de slikproblemen te verminderen. Dit behandelplan bestaat uit advisering, begeleiding en oefening. Voor het verbeteren van de spraak worden de PLVT (Pitch Limiting Voice Treatment) gebruikt. De PLVT probeert de invloed van een te hoge spierspanning op het spreken te verminderen.

Jessica is zorgverlener Parkinsonnet. Dit houdt in dat zij nascholing heeft gevolgd op het gebied van Parkinson en zich aan heeft gesloten bij een netwerk zorgverleners die u gezamenlijk de beste zorg kunnen bieden.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden