Aanmelden

Noah Soffers

logopedist

“gestructureerd, vriendelijk en eerlijk”

Noah (1997) is na de opleiding Logopedie aan de Hogeschool van Rotterdam in 2021 meteen in deze vrijgevestigde praktijk aan het werk gegaan. Ze is in september 2021 bij ons gestart.

Zij behandelt spraak- en taal(ontwikkelings)problemen bij schoolgaande kinderen en volwassenen, problemen met begrijpend lezen en afwijkende mondgewoonten. Bij het behandelen maakt Noah o.a. gebruik van haar kennis uit de cursus OMFT (oro-myofunctionele therapie) die zij als nascholing gevolgd heeft.

Noah werkt op dinsdag in het gezondheidscentrum aan het Oosterheemplein, op woensdag op de Willem Dreeslaan in Oosterheem en op donderdag in de Leyens.

Haar hobby’s zijn: Afspreken met vriendinnen en series kijken.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden