Aanmelden

Lydia Verschoor

logopedist, afasietherapeut

 

"betrokken, vriendelijk en enthousiast"

Lydia (1976) heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de NCOI Hogeschool. Na het jarenlang vervullen van commerciële functies, wilde zij een beroep uitoefenen waarin zij een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen. Vanwege haar interesse voor communicatie en het graag omgaan met kinderen, paste de omscholing tot logopedist precies bij haar. Na haar stage bij Logopediepraktijk de Leyens en haar afstuderen in 2020 is zij meteen aan de slag gegaan in deze praktijk.

Lydia behandelt jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken en schoolgaande kinderen die onduidelijk spreken. Hierbij maakt zij gebruik van haar kennis over Hodson en Paden. Lydia behandelt ook algemene spraaktaalproblemen bij kinderen, moeite met leren lezen, begrijpend lezen en afwijkende mondgewoonten. Zij behandelt volgens de principes van OMFT (Oromyofunctionale therapie).

Naast kinderen behandelt Lydia ook volwassenen met taal-, spraak- en slikproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of een neurologische aandoening. Zij heeft zich gespecialiseerd door het volgen van nascholing op het gebied van afasie en dysfagie. Lydia is geregistreerd afasietherapeut (register afasie) en behandelt aan huis op medische indicatie. Samen met Jessica begeleidt zij de afasiebehandelgroep.

Zij werkt maandag in de Leyens, donderdag in het gezondheidscentrum van Oosterheem en op vrijdag op de Willem Dreeslaan (Oosterheem).

Haar hobby’s zijn: hardlopen, lezen en leuke dingen doen met haar gezin.

 

Verstuur een e-mail naar Lydia

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden