Aanmelden

Lydia Verschoor

(pre)logopedist en afasietherapeut

 

"betrokken, vriendelijk en spontaan"

Lydia (1976) heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de NCOI Hogeschool. Na het jarenlang vervullen van commerciële functies, wilde zij een beroep uitoefenen waarin zij een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen. Na haar stage bij Logopediepraktijk de Leyens en haar afstuderen in 2020 is zij meteen aan de slag gegaan in deze praktijk.

Lydia is geregistreerd prelogopedist (register Preverbale Logopedie). Zij behandelt kinderen tot 2 jaar met eet- en drinkproblemen aan huis. Daarnaast behandelt zij jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken en schoolgaande kinderen die onduidelijk spreken. Hierbij maakt zij gebruik van haar kennis over Hodson en Paden. Lydia behandelt ook algemene spraaktaalproblemen bij kinderen en afwijkende mondgewoonten (volgens de principes van OMFT, Oromyofunctionele therapie)

Naast kinderen behandelt Lydia ook volwassenen met taal-, spraak- en slikproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of een neurologische aandoening. Zij heeft zich gespecialiseerd door het volgen van nascholing op het gebied van afasie, dysartrie en dysfagie. Zij is sinds 2021 geregistreerd afasietherapeut (register afasie) Samen met Jessica begeleidt zij de groepshterapie voor volwassenen.

Lydia werkt maandag in de Leyens, donderdagochtend aan huis, donderdagmiddag in het gezondheidscentrum van Oosterheem en op vrijdag op de Willem Dreeslaan (Oosterheem). De behandelingen voor prelogopedie en neurologie kunnen op verwijzing ook aan huis plaatsvinden. Dit kan in Zoetermeer en omliggende gemeenten. Voor zowel prelogopedie als neurologie is er geen wachtlijst.

Haar hobby’s zijn: hardlopen, lezen en leuke dingen doen met haar gezin.

 

Verstuur een e-mail naar Lydia

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden