Aanmelden

Lotte Boonman

"gestructureerd, enthousiast en leergierig"

 

Lotte (1995) heeft de opleiding logopedie gedaan aan de Hogeschool van Rotterdam. Tijdens de opleiding heeft zij verschillende stages gelopen waarbij veelal ervaring is opgedaan met het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblematiek waarbij ook meervoudige problematiek aan bod kwam zoals Autisme en het Syndroom van Down.

Zij behandelt (jonge) kinderen die nog niet spreken, onduidelijk spreken, maar ook met algemene spraak- en taalproblemen.

Naast het werken in de praktijk volgt zij de opleiding psychologie waarbij zij probeert de kennis die daar aangeboden wordt, toe te passen in de behandeling, zoals over de algemene en mentale/cognitieve ontwikkeling.

Lotte werkt op maandag en donderdag op de Willem Dreeslaan (Oosterheem) en op dinsdag en vrijdag in de Leyens.

Haar hobby’s zijn: dansen en creatief bezig zijn

 

Verstuur een email naar Lotte

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden