Aanmelden

Logopedie na corona

Tijdens het herstel na corona kunnen bepaalde klachten lang aanhouden, hierbij kan een logopedist u helpen. Voorbeelden van klachten zijn: stem en ademklachten, spanning in het hoofdhalsgebied, slikklachten of woordvindingsproblemen. Wij werken als praktijk mee aan het onderzoek naar het effect van paramedische herstelzorg na COVID-19. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.

Het is per patiënt verschillend welke zorg nodig is. Afhankelijk van de klachten beoordeelt de huisarts of medisch specialist of paramedische herstelzorg nodig is en door wie deze zorg gegeven moet worden. Een verzekerde kan dus te maken krijgen met meerdere zorgverleners. De zorg wordt aangepast aan de persoonlijke situatie.

Binnen onze praktijk heeft Arlette nascholing gevolgd op het gebied van herstelzorg na COVID-19. Zij is gespecialiseerd in stem- en ademklachten. Jessica en Lydia kunnen u helpen bij slikklachten en woordvindingsproblemen.

Meer informatie over de paramedische herstelzorg leest u op: www.zorginstituutnederland.nl

Naar nieuwsoverzicht

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden