Aanmelden

Kwaliteitscyclus logopedie 2021-2022-2023

Dit weekend heeft onze praktijk de visitatie van de kwaliteitscyclus Logopedie 2021-2022-2023 behaald!

Bij deze vrijwillige kwaliteitstoetsing wordt o.a. gekeken hoe onze praktijk zich ontwikkelt en verbetert op het gebied van kwaliteit, dossiervorming, organisatie, professionele ontwikkeling, strategie en praktijkinrichting.

Voor ons als logopedisten, een trots gevoel op onze praktijk!

En voor u als cliënt? U kunt zien dat wij zowel tijdens de behandelingen, als daarbuiten er alles aan doen om u de beste kwaliteit van zorg te bieden.

Naar nieuwsoverzicht

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden