Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Jessica de Pater

logopedist, afasietherapeut

“gestructureerd, verantwoordelijk en positief”

Jessica (1992) is na de opleiding Logopedie aan de hogeschool van Rotterdam in 2013 meteen in een vrijgevestigde praktijk aan het werk gegaan. Ze is vanaf 2014 werkzaam in onze praktijk.

Ze behandelt schoolgaande kinderen met taalproblemen, moeite met leren lezen, problemen met begrijpend lezen en afwijkende mondgewoonten. Bij het behandelen maakt ze o.a. gebruik van OMFT (oro-myofunctionele therapie). Daarnaast behandeld ze volwassenen met spraak-, taal- en slikproblemen, ook als gevolg van niet aangeboren hersenletsel, zoals bijvoorbeeld na een CVA.

Ze staat sinds 2018 geregistreerd als afasietherapeut in het Register Afasie. Dat wil zeggen dat zij na- en bijscholing volgt gericht op afasie en dysartrie en ruime ervaring heeft op dit gebied.

Ze werkt dinsdag in de Leyens, woensdag en vrijdag op de Willem Dreeslaan in Oosterheem en op zaterdag in het gezondheidscentrum in Oosterheem. Ook behandelt ze aan huis op medische indicatie.

Haar hobby’s zijn: Atletiek en lezen.

 

Verstuur email naar Jessica

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden