Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Stem

Geluid ontstaat in het strottenhoofd dat een verbinding vormt tussen luchtpijp en keelholte. In het strottenhoofd liggen de stemplooien. Dit zijn twee plooien die door spieren naar elkaar gebracht kunnen worden en zo de luchtpijp afsluiten. Als de stemplooien tegen elkaar gehouden worden, kunnen ze in trilling gebracht worden door de uitgeademde lucht. Deze trilling is ons stemgeluid.

Stemproblemen

Foutieve stemgeving is het onjuiste gebruik (vaak gedurende langere tijd) van de toonhoogte, de ademhaling, de luidheid en het onnodig belasten van de stemplooien. 
Als er afwijkingen aan de stembanden zijn dan heeft dit effect op de trilling van de stemplooien. Dit resulteert in heesheid of schorheid.

Er zijn twee types van onjuist stemgebruik:

Hyperfunctioneel stemgebruik

Dit wordt veroorzaakt door overmatige spanning in de hals- en stemplooispieren, een foutieve ademtechniek en een te hoge druk en weerstand in de stemspleet. De stem klinkt geknepen, geperst en dun.

Hypofunctioneel stemgebruik

Dit wordt veroorzaakt door te weinig spanning in de stemplooispieren waardoor een te lage druk en weerstand in de stemspleet ontstaat. Hierdoor zijn de stemgeving en ademhaling niet in balans. De stem klinkt zwak, en inefficiënt. Er is weinig draagkracht.
Het gevolg van verkeerd stemgebruik kunnen stemstoornissen zoals stembandknobbeltjes en stembandpoliepen zijn.

Wat doet een logopedist?

Een logopedist kan onderzoek doen naar het adem- en stemgebruik. Als een persoon niet door de KNO-arts gezien is, kan geadviseerd worden een onderzoek door de KNO-arts te laten doen. Naar aanleiding van het logopedisch adem- en stemonderzoek, de KNO-gegevens en de informatie van de persoon zelf wordt een behandelplan opgesteld. Het behandelplan zal aangepast worden aan de persoonlijke wensen en verwachtingen van de patiënt. Tijdens de behandelingen zal gewerkt worden aan het bewerkstelligen van een juiste lichaamshouding, een goede ademhaling en juist stemgebruik.

Voor het resultaat van de behandeling is de therapietrouw van de patiënt van groot belang.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden