Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Ademhaling

Door een verkeerd adempatroon kunnen klachten ontstaan van kortademigheid en benauwdheid.

Hyperventilatie

Dit is een manier van ademhalen waarbij de adem en de lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra veel koolzuur wordt uitgeademd. Daardoor daalt het koolzuurgehalte in het bloed en treedt er een verandering op in de zuurgraad van het bloed.

Wat doet een logopedist?

De logopedist doet onderzoek naar het adempatroon. Naar aanleiding van deze gegevens kan de logopedist door middel van houding- en ademoefeningen de ademhaling verbeteren.

Website: www.hyperventilatie.org

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden