Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Taalstoornis

Als de ontwikkeling van de taal afwijkend verloopt ten opzichte van de norm is er sprake van taalstoornis (TOS). Deze kinderen hebben ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Dit komt voor bij circa 5 procent van de kinderen. De spraak- en taalontwikkeling van deze kinderen verloopt vanaf het begin van de ontwikkeling opvallend anders en ondanks intensieve logopedische therapie blijft de achterstand bestaan.

Wat doet een logopedist?

De logopedist kan testen afnemen om de spraak en taal verder te onderzoeken. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal de logopedist een behandelplan opstellen.

Tijdens de logopedische behandelingen zal gewerkt worden aan het verbeteren van de articulatie en het op niveau brengen van de taal. Tevens worden er adviezen gegeven aan de ouders en de leerkracht. Bij zeer ernstige spraak-/ taalproblemen kan de logopedist adviseren om een cluster II indicatie op te starten (cluster II is een school voor dove en slechthorende kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden (ESM) en kinderen met communicatieve problemen). De commissie voor de indicatiestelling beslist of een kind in aanmerking komt voor speciaal cluster II onderwijs of voor een rugzakje.

Websites:

www.kindentaal.nl

www.kentalis.nl/tos

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden