Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Taalontwikkeling

Taalontwikkeling is voor een kind zeer belangrijk. Soms kan een kind qua ontwikkeling achterblijven bij leeftijdsgenootjes. De logopedist kan een goede diagnose stellen om het kind op de juiste manier te kunnen helpen.

Normale taalontwikkeling

Een kind is vanaf de geboorte bezig zich voor te bereiden op het gebruiken van taal. Het kind begint rond negen maanden met natuurlijke gebaren en klanken zich duidelijk te maken. Enkele maanden later verschijnen de eerste woorden. De minimumspreeknormen van professor Goorhuis-Brouwer op het gebied van spraak en taal geven een indicatie.

Lees meer

Vertraagde taalontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Lees meer

Taalstoornis

Als de ontwikkeling van de taal afwijkend verloopt ten opzichte van de norm is er sprake van taalstoornis (TOS). Deze kinderen hebben ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Dit komt voor bij circa 5 procent van de kinderen. De spraak- en taalontwikkeling van deze kinderen verloopt vanaf het begin van de ontwikkeling opvallend anders en ondanks intensieve logopedische therapie blijft de achterstand bestaan.

Lees meer

Lees- & schrijfproblemen

Er zijn vier typen taalleerproblemen die ten grondslag liggen aan moeite met lezen en spellen, namelijk:

Lees meer

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden