Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Down syndroom

De oorzaak van Down Syndroom is een afwijking in de celindeling voor of vlak na de bevruchting. Kinderen met Down ontwikkelen zich trager dan andere kinderen. Dit heeft invloed op zowel de lichamelijke als de verstandelijke ontwikkeling. Er zijn enorme verschillen in de ontwikkeling van verschillende Downkinderen. Dit heeft te maken met aanleg maar ook met de stimulans vanuit de omgeving.

Wat doet de logopedist?

Kinderen met Down Syndroom hebben in het eerste jaar van hun leven baat bij de begeleiding van een logopedist voor eet- en drinkprocessen. Kijk voor meer informatie op onze pagina over prelogopedie.

De logopedist zal vroeg de spraaktaalontwikkeling begeleiden en stimuleren. Samen met de ouders wordt de ontwikkeling gevolgd en zoveel mogelijk gestimuleerd. De logopedist zal de ouders en het kind begeleiden om de spraaktaalontwikkeling optimaal te stimuleren. Er kan daarbij gebruik worden gemaakt van ondersteunende communicatie zoals gebaren, foto’s of picto’s. Zodra de taalontwikkeling op gang is gekomen, zal de logopedist de communicatie in woorden, zinnen en de articulatie gaan stimuleren. 

In onze praktijk wordt gewerkt met Leespraat en Tan Söderbergh methode

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden