Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Autisme

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en door zich steeds herhalend gedrag.

Al in het prille levensbegin blijkt de communicatie niet op gang te komen. Het lijkt alsof het kind de signalen die de ouders uitzenden niet begrijpt. De communicatie komt niet spontaan tot stand, maar moet voortdurend gestimuleerd worden. De stoornis is al aanwezig voor de geboorte, maar is op zeer jonge leeftijd vaak nog niet duidelijk te diagnosticeren. Vaak is dat vanaf het derde levensjaar mogelijk, maar het kan ook pas op latere leeftijd duidelijk worden.

Er zijn verschillende vormen van autisme te onderscheiden: Klassiek autisme, PDD-NOS, Syndroom van Asperger en NLD. Elke vorm van autisme heeft zijn eigen symptomen.

Wat doet een logopedist?

De logopedist onderzoekt of er sprake is van een spraak- en taalachterstand. Bij kinderen met een vorm van autisme zijn er vaak problemen in de gehele communicatie en met name in de pragmatische ontwikkeling (het gebruik van taal) en de semantische ontwikkeling (het begrijpen van taal). Logopedie bij kinderen met autisme is altijd tweeledig: het bevorderen van de spraak- taalontwikkeling en het leren communiceren in het contact met anderen.

Websites:

www.autisme.nl

www.centrumautisme.nl

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden