Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

ADHD en ADD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een aandachtstekortstoornis. ADD is de variant waarbij de hyperactiviteit ontbreekt. Het is gebleken dat mensen die ADD of ADHD hebben een andere hersenwerking hebben dan andere mensen. Het is geen ziekte, het ligt niet aan de opvoeding, het is wel in hoge mate erfelijk.

De kinderen blijken vooral veel problemen te hebben met de taalproductie, met name op het gebied van de pragmatiek. Ze hebben moeite om een verhaal logisch en gestructureerd te vertellen. De rode draad in het verhaal is vaak moeilijk te vinden waardoor de kinderen verkeerd of niet begrepen worden. Daarnaast kunnen leerproblemen voorkomen.

De logopedist kan helpen met verbeteren van de pragmatische vaardigheden, leren structuur aan te brengen in de mondelinge vaardigheden en leren verwoordingstechnieken te gebruiken. Ook de combinatie logopedie en Sensorische Informatietherapie kan een positieve bijdrage leveren bij de ontwikkeling van kinderen met deze diagnoses.

Wat doet een logopedist?

Veel kinderen met ADHD of ADD hebben een spraak- en taalstoornis. De logopedist kan onderzoek doen of en hoe groot de spraak- en taalachterstand is.

Websites:

www.steunpuntadhd.nl

www.balansdigitaal.nl

www.kiesbeter.nl

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden