Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Overige redenen logopedie

Door een beschadiging aan de hersenen of een toenemende (chronische) ziekte kan de communicatie op het gebied van spraak, taal of slikken worden aangetast. Hierdoor wordt het praten of het eten en drinken een moeizame gebeurtenis. Dat wat eerst vanzelfsprekend was, lukt niet meer. Dit kan voor veel verdriet, frustratie en andere emoties leiden bij de persoon in kwestie of de directe omgeving. De logopedist kan hierbij helpen om de communicatie en het slikken te verbeteren of aan te passen door het geven van adviezen.

Down syndroom

De oorzaak van Down Syndroom is een afwijking in de celindeling voor of vlak na de bevruchting. Kinderen met Down ontwikkelen zich trager dan andere kinderen. Dit heeft invloed op zowel de lichamelijke als de verstandelijke ontwikkeling. Er zijn enorme verschillen in de ontwikkeling van verschillende Downkinderen. Dit heeft te maken met aanleg maar ook met de stimulans vanuit de omgeving.

Lees meer

ADHD & ADD

Veel kinderen met ADHD of ADD hebben een spraak- en taalstoornis. De logopedist kan onderzoek doen of en hoe groot de spraak- en taalachterstand is.

Lees meer

Autisme

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en door zich steeds herhalend gedrag.

Lees meer

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden