Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Vertraagde spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling is vertraagd wanneer een kind in zijn spraak achterblijft in vergelijking tot zijn leeftijdsgenootjes. Het kind spreekt niet of onvolledig. Er kunnen klanken verkeerd worden gemaakt, ze kunnen worden vervangen door andere klanken of ze worden niet uitgesproken.

Er kunnen moeilijkheden zijn met de aansturing van de spraakorganen. Ook kunnen de vereenvoudigingsprocessen, die op zeer jonge leeftijd in de spraakontwikkeling normaal zijn, blijven bestaan. De spraakproblemen maken het kind onverstaanbaar. Hierdoor kan de omgeving het kind niet begrijpen. Dit kan leiden tot frustratie doordat het kind zich niet begrepen voelt. Het kind kan hierdoor onzeker worden in de communicatie en zich geremd voelen het initiatief tot spreken te nemen.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden