Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Broddelen

Broddelen is een stoornis in de communicatie, herkenbaar aan de niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Opvallend zijn een slappe uitspraak en een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden, bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van 'televisie'. Ook stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen zijn signalen van broddelen. Daarnaast komen moeilijkheden met het formuleren van gedachten voor. Dit geldt ook voor schriftelijke formuleringen.

Broddelen kan samengaan met hyperactiviteit en een slechte concentratie. De luisteraar zal de persoon die broddelt vaak slecht verstaan en reageren met: "Wat zeg je?". De spreker merkt wel dat er iets mis is met zijn spreken, maar hij weet niet precies wat. Doordat er herhalingen van woorden en klanken zijn lijkt het broddelen soms op stotteren. Een verschil met stotteren is dat de broddelaar zijn herhalingen en onduidelijkheden in het spreken niet opmerkt, de stotteraar meestal wel. De oorzaak van broddelen ligt in een onvoldoende rijping van het centraal zenuwstelsel. De spraak- en taalontwikkeling verloopt daardoor niet evenwichtig. De omvang van het probleem wordt pas duidelijk rond het zevende jaar, als de periode van de spraak- en taalontwikkeling is voltooid. Op latere leeftijd kan broddelen iemands carrière nadelig beïnvloeden, wanneer er hogere eisen aan de spreekvaardigheid worden gesteld. Dit geldt dan vooral voor mensen die een spreekberoep hebben, zoals verkopers en leerkrachten.

Wat doet de logopedist?

Kinderen die broddelen worden in eerste instantie behandeld door een logopedist. In een later stadium kan een remedial teacher worden ingeschakeld als er ook problemen zijn met de schoolse vaardigheden.

Kinderen die broddelen vertonen een late of vertraagde spraakontwikkeling. Broddelen komt vaak in de familie voor. Bij (jong)volwassenen richt de behandeling zich vooral op bewustwording van en inzicht in de eigen spraak, articulatietraining, oefening in het correct formuleren van zinnen en ritme- en intonatietraining. Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.

Websites:

www.nvlf.nl

www.stotteren.nl

www.nedverstottertherapie.nl

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden