Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling is vertraagd wanneer een kind in zijn spraak achterblijft in vergelijking tot zijn leeftijdsgenootjes. Het kind spreekt niet of onvolledig. Er kunnen klanken verkeerd worden gemaakt, ze kunnen worden vervangen door andere klanken of ze worden niet uitgesproken.

Er kunnen moeilijkheden zijn met de aansturing van de spraakorganen. Ook kunnen de vereenvoudigingsprocessen, die op zeer jonge leeftijd in de spraakontwikkeling normaal zijn, blijven bestaan. De spraakproblemen maken het kind onverstaanbaar. Hierdoor kan de omgeving het kind niet begrijpen. Dit kan leiden tot frustratie doordat het kind zich niet begrepen voelt. Het kind kan hierdoor onzeker worden in de communicatie en zich geremd voelen het initiatief tot spreken te nemen.

Normale spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling bij kinderen begint al als ze net geboren zijn. Baby's reageren op geluiden en beginnen zelf ook geluiden en klanken te maken. Daarna zetten ze de klanken achter elkaar en worden het de eerste woordjes. Kinderen leren de verschillende klanken door imitatie van de ouders. Soms stagneert de spraakontwikkeling of komt niet goed op gang. Dit kan bijvoorbeeld door een (tijdelijk) gehoorprobleem. Ook in een normale spraakontwikkeling kan een kind nog niet alle klanken goed maken. Dit heeft te maken met de leeftijd van het kind. Een kind van 5 jaar hoort goed verstaanbaar te zijn.

Lees meer

Vertraagde spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling is vertraagd wanneer een kind in zijn spraak achterblijft in vergelijking tot zijn leeftijdsgenootjes. Het kind spreekt niet of onvolledig. Er kunnen klanken verkeerd worden gemaakt, ze kunnen worden vervangen door andere klanken of ze worden niet uitgesproken.

Lees meer

Spraakstoornis

Het kind spreekt niet, spreekt weinig of zeer onverstaanbaar. Het kan slechts enkele klanken maken om zichzelf duidelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn kinderen die zeer weinig en korte uitingen gebruiken, soms herhalen ze enkel één en hetzelfde soort woord of klanken.

Lees meer

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uitgeperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen.

Lees meer

Broddelen

Broddelen is een stoornis in de communicatie, herkenbaar aan de niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Opvallend zijn een slappe uitspraak en een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden, bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van 'televisie'. Ook stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen zijn signalen van broddelen. Daarnaast komen moeilijkheden met het formuleren van gedachten voor. Dit geldt ook voor schriftelijke formuleringen.

Lees meer

Stemproblemen

De stem van een kind kan hees of schor klinken. Meestal worden stemklachten bij kinderen veroorzaakt door overbelasting en misbruik van het stemapparaat; schreeuwen, te luid spreken, te snel spreken, veelvuldig de stem vervormen (gekke stemmetjes nadoen). De stemklachten kunnen gepaard gaan met keelpijn.

Lees meer

Schisis

Het Griekse woord schisis betekent spleet. Een kind dat geboren wordt met een schisis kan een spleet in lip, kaak en/ of gehemelte hebben. Deze spleet kan eenzijdig of dubbelzijdig aanwezig zijn.

Lees meer

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden