Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Aangeboren slechthorendheid

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot ernstig gestoord kan zijn. Voor een goede spraak- en taalontwikkeling is een goed gehoor belangrijk aangezien een kind leert door imitatie en herhaling.

Door de omgevingstaal leert een kind dat klanken en woorden een betekenis hebben en is een kind in staat de eigen spraak en taal te vergelijken met die van mensen in de omgeving. Als een kind vanaf de geboorte niet goed hoort, heeft dit invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak.

Door een gehoorprobleem kan er een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling ontstaan of kan de spraak- en taalontwikkeling anders verlopen. Een ander gevolg is dat er problemen kunnen optreden in de social-emotionele ontwikkeling en in de leesontwikkeling.

Om achterstanden in de spraak- en taalontwikkeling te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te ontdekken dat een kind slechthorend is. De huisarts kan het kind naar de KNO-arts verwijzen, eventueel volgt onderzoek in een audiologisch centrum. Bij een ernstige slechthorendheid kan, na uitgebreid onderzoek door KNO-arts en/ of audiologisch centrum, besloten worden tot het dragen van gehoortoestellen of plaatsing van een cochleair implantaat (CI). Een CI is een soort hoortoestel dat geluid omzet in elektrische signalen, die rechtstreeks worden doorgegeven aan de gehoorzenuw.

Wat doet een logopedist?

Na plaatsing van een CI moet een kind leren omgaan met een andere manier van horen. Het moet leren geluiden en klanken te herkennen en verstaan. Het leren omgaan met een CI vraagt tijd en begeleiding.

De logopedist onderzoekt of er een spraak- en/ of taalachterstand is. Naar aanleiding van de logopedische testgegevens, de gegevens van de KNO-arts of het audiologisch centrum en de informatie van ouders (en eventueel school) wordt een behandelplan opgesteld om de taalachterstand in te lopen, de goede articulatie aan te leren en de auditieve vaardigheden van het kind te stimuleren. Daarnaast begeleidt de logopedist de ouders.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden