Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Gehoor

Jonge kinderen moeten in de eerste levensjaren nog veel weerstand opbouwen. Hierdoor kunnen er bij kinderen regelmatig verkoudheden ontstaan. Dit kan als gevolg leiden tot regelmatige oorontstekingen. Door een periode van oorontstekingen, keelpijn en verkoudheden kan er in de ontwikkeling door het niet goed kunnen horen een hiaat in de ontstaan of kan er een achterstand komen in de ontwikkeling. 

Er zijn ook kinderen die doof worden geboren of zeer slechthorend. Er kan dan een cochleair implantaat worden geadviseerd. Kinderen leren dan met een cochleair implantaat opnieuw te ‘horen’. Ook hierbij kan de praktijk logopedische hulp bieden om de spraak- en taalontwikkeling met het nieuwe ‘horen’ te stimuleren en te begeleiden.

Auditieve verwerkingsproblemen

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als ‘wat we doen met wat we horen’. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

Lees meer

Aangeboren slechthorendheid

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot ernstig gestoord kan zijn. Voor een goede spraak- en taalontwikkeling is een goed gehoor belangrijk aangezien een kind leert door imitatie en herhaling.

Lees meer

Middenoorontsteking

Een ontsteking van het middenoor gaat gepaard met vocht in het middenoor. Het gevolg is dat een kind minder goed kan horen door een gehoorverlies. De grootte van het gehoorverlies wordt bepaald door de hoeveelheid vocht in het middenoor.

Lees meer

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden