Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen (ademen door de mond), afwijkend slikken en en/ of kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten.

Habitueel mondademen

Habitueel mondademen is de gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten, waarbij er niet door de neus wordt geademd. Als het mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebuikt en kunnen de mondspieren verslappen.

Afwijkend slikken

Bij afwijkend slikken ligt de tong vaak laag onderin de mond. De tong wordt dan tussen de tanden geperst. Doordat de tong tegen de tanden aanduwt tijdens iedere slik, kunnen de tanden scheef gaan staan. Ook tijdens het spreken kan de tong tussen de tanden komen. Slissen is het gevolg. Het gevolg is onduidelijk spreken.

Duim- of vingerzuigen

Het zuigen op een duim- of vinger is normaal bij baby’s en peuters omdat zij een grote zuigbehoefte hebben. Het geeft veiligheid. Daarna kan het een gewoonte blijven en kunnen de tanden scheef groeien. De vorm van de mond (het gehemelte) kan veranderen. Vaak hebben kinderen die duimen of vingerzuigen een grotere kans op een slappe mondmotoriek, afwijkend slikken en slissen. Daarom is het belangrijk dat het spenen of duim- of vingerzuigen in een vroeg stadium wordt afgeleerd.

Slissen

Bij slissen of lispelen worden de [s] of andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s].

Wat doet de logopedist?

De logopedist adviseert in het afleren van het eventueel duim- of vingerzuigen. In overleg zal de behandeling worden opgestart met het versterken van de mondspieren. Indien nodig zal er een juiste slikgewoonte worden aangeleerd. Daarnaast zal de tongpositie, zowel in rust als tijdens spontane spraak, worden getraind en zal de articulatie worden verbeterd.

Website:

www.nvlf.nl

OMFT

De oro-myofunctionele therapie is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Door deze aanpak is de kans op een relaps bij andere therapieën, zoals logopedische articulatie-behandeling, orthodontie of chirurgische kaakcorrectie veel minder.

Lees meer

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden