Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Tan Söderbergh methode

De methode Tan-Söderbergh is zeer geschikt voor het behandelen van een dysfatische ontwikkeling (ook wel taalontwikkelingsstoornis/TOS of specific language impairment/SLI genoemd). De methode wordt ook wel in combinatie met Leespraat gebruikt en Zeggen wat je ziet. Het wordt veel gebruikt bij kinderen met het Syndroom van Down omdat bij dit syndroom bijna altijd sprake is van een Dysphatische ontwikkeling of wel TOS.
De methode is zo veelomvattend, dat het zeer bruikbaar is voor een brede doelgroep. Kenmerkend voor de methode is dat het uitgaat van het affect (het gevoel) en de uitingen van het kind. Deze uitingen worden geschreven en getekend. Hierdoor sluit je volledig aan op de belevingswereld van het kind. Deze visuele ondersteuning (lezen/tekeningen) zetten we in als middel om te leren praten. Dit maakt de methode geschikt voor jong en oud.
Daarnaast is er veel aandacht voor het verwoorden van innerlijke spraak zodat het de spontane spraak versterkt en de patiënt zijn eigen boodschap kan vertellen.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden