Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Leespraat

Kinderen met Downsyndroom hebben bijna allemaal problemen op het gebied van de spraakontwikkeling. Het begrijpen van taal loopt relatief sterk voor op het praten. 

De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. Het verwerken van visuele informatie gaat doorgaans veel beter. 
Voor onder anderen kinderen met Down Syndroom is de methode Leespraat ontwikkeld.

Bijzondere kenmerken van deze methode zijn: Betekenisvol lezen vanaf het begin (lezen is begrijpend lezen), de eigen leefwereld staat centraal (lezen gekoppeld aan beleven), lezen om te leren praten (stimuleren van het praten, zinslengte uitbreiden, uitspraak verbeteren) en het beginnen met lezen op zeer jonge leeftijd (tussen 2 en 4 jaar).

In plaats van het leren lezen via het spellen van woorden, zoals gebruikelijk in groep 3 van de basisschool, leren kinderen met deze methode direct de hele woorden herkennen. Ze zien het in eerste instantie net zoals ze een plaatje herkennen. Hiervoor worden woorden uit de belevingswereld van het kind gebruikt. Met de methode Leespraat wordt begonnen op het moment dat het kind de eerste woordjes gaat zeggen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist kan de ouder en het kind begeleiden in het LEESPRAAT proces. Zij kan de ouders helpen om de juiste woorden te kiezen en de overgang te bepalen van het lezen van klanken en van woorden naar vervolgens zinnen.

Websites: 

www.stichtingdownsyndroom.nl 
www.stichtingscope.nl

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden