Logopedie Praktijk De Leyens - Zoetermeer

Werkwijze

Burger Service Nummer (BSN)

Vanaf 1 juni 2009 is de logopedist verplicht om het BSN en het WID van het identiteitsbewijs in de administratie op te nemen. Neemt u bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee waar het BSN in vermeld staat van de te behandelen patiënt.

Behandeling

Anamnese

Bij de eerste afspraak wordt er door de logopedist een anamnese uitgevoerd.

Een anamnese is een vraaggesprek tussen de patiënt en de zorgverlener. Het is belangrijk om erachter te komen wat de patiënt voor klacht heeft. Daarvoor moet de zorgverlener eerst wat weten over de voorgeschiedenis van de patiënt. Er worden, onder andere, vragen gesteld over de ziektesymptomen, wanneer de klachten zijn ontstaan en over het dagelijkse leven van de patiënt. Vervolgens wordt besproken op welke manier(en) de klachten verminderd kunnen worden. Na de anamnese wordt er onderzoek en een therapieplan opgesteld samen met specifieke doelen ten behoeve van de klacht..

Een behandeling duurt 30 minuten, waarvan 5 minuten gereserveerd is voor het bespreken van de voortgang van de behandeling, het bespreken van de oefeningen en het maken van een nieuwe afspraak. Over het algemeen vindt er wekelijks een behandeling plaats. De frequentie is afhankelijk van de klacht.

Behandelovereenkomst

De zorgverzekeraars verplichten ons om met de patiënt een behandelovereenkomst aan te gaan. In deze behandelovereenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn over de behandeling en de wijze van vergoeding. Door ondertekening van deze behandelovereenkomst geeft u toestemming om de behandeling te starten. Wij verzoeken u deze behandelovereenkomst binnen twee weken te tekenen.

Behandelovereenkomst (32,5 KB)

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

In de praktijk werken wij conform WGBO. Voor meer informatie zie www.nvlf.nl

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

AVG

Vergoeding

Contract zorgverzekeraars

De praktijk heeft met alle grote zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst. De rekening wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Alle verzekeraars vergoeden logopedische behandelingen. Voor volwassenen geldt het eigen risico. Indien u twijfelt over de vergoeding kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Als u niet verzekerd bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van de logopedische behandeling.

Afzeggen afspraak

Bij verhindering dient u 24 uur van te voren de afspraak te annuleren, om kosten voor de besproken tijd te vermijden. Bij afbellen op de dag zelf of bij het niet komen van de afspraak zijn wij genoodzaakt 75 % van het tarief bij uzelf in rekening te brengen.

Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekeringsmaatschappij!

Klachtenprocedure