Doofheid op latere leeftijd

Doofheid op latere leeftijd is verlies van (een deel van het) gehoor nadat de spraak- en taalontwikkeling is voltooid. Het gehoorverlies kan geleidelijk ontstaan (ouderdoms-slechthorendheid) of plotseling (plotsdoofheid).

Soms zijn hoortoestellen of plaatsing van een CI (cochleair implantaat) mogelijk. Het achteruitgaan van de gehoorfuncties of het verliezen van het gehoor kan ingrijpende gevolgen hebben. Er kunnen problemen ontstaan in de communicatie, in het zelfstandig functioneren en in werksituaties.

Wat doet een logopedist?

De logopedist kan de persoon met gehoorverlies begeleiden bij het leren van spraakafzien (liplezen). Het is belangrijk bij deze behandeling om familieleden te betrekken bij het leren omgaan met deze nieuwe vorm van communicatie. Spraakafzien is een hulpmiddel om de communicatie te verbeteren. Slechts een deel van de informatie die gemist wordt kan aangevuld worden door middel van spraakafzien. Ondersteunende gebaren kunnen een aanvulling zijn.

Websites:
www.doof.nl
www.gehoor.logopedie.nl
www.stichtingplotsdoof.nl
www.ggmd.nl