Volwassen

Volwassenen met problematiek in de communicatie kunnen bij ons terecht. Goed communiceren is belangrijk in het dagelijks leven. Het niet of moeizaam kunnen communiceren kan een beperking geven in het functioneren in het dagelijks leven.

Adem en Stem

Stemklachten of problemen met de ademhaling kunnen als zeer vervelend worden ervaren. Het verkeerde stemgebruik en/of verkeerde ademhaling kan veel energie vergen en wordt de verbale communicatie zeer vermoeiend. Door het toepassen van een behandeling op maat streeft men naar het verdwijnen van de stemklachten en verbeteren van het ontspannen stemgeven en een lage (middenrif) adem.

Lees meer

Spreken

Ook volwassenen kunnen problemen hebben met de spraak. Dit kan een grote belemmering zijn voor alledaags functioneren. Gelukkig zijn er voor veel zaken goede behandelmethodes.

Lees meer

Horen

Problemen met het gehoor kan voor vele problemen in de communicatie zorgen. Het niet goed horen brengt veel onzekerheid met zich mee. Het goed horen van de boodschap gaat moeizaam en geeft twijfels over de reactie. De logopedist kan advies en begeleiding geven voor een betere communicatie. Ook na de plaatsing van een cochleair implantaat kan de logopedist de juiste begeleiding geven bij het opnieuw leren horen.

Lees meer

Afwijkende mondgewoonten

Steeds meer volwassenen kiezen ervoor om latere leeftijd het gebit recht te laten zetten om functionele en cosmetische redenen. Bij het eerste consult wordt er gekeken naar de vorm van het gebit en de reden waardoor het gebit scheef staat of is gaan staan. De orthodontist kan tot de conclusie komen dat er een onjuiste positie is van de tong en een verkeerd tonggebruik bij het slikken.

Lees meer

Oncologie

Als gevolg van uw operatie of bestraling in mond- of keelholte kunt u problemen krijgen met het slikken, spreken of uw stem.

Lees meer

Stoornissen

Door een beschadiging aan de hersenen of een toenemende (chronische) ziekte kan de communicatie op het gebied van spraak, taal of slikken worden aangetast. Hierdoor wordt het praten of het eten en drinken een moeizame gebeurtenis. Dat wat eerst vanzelfsprekend was, lukt niet meer. Dit kan voor veel verdriet, frustratie en andere emoties leiden bij de persoon in kwestie of de directe omgeving. De logopedist kan hierbij helpen om de communicatie en het slikken te verbeteren of aan te passen door het geven van adviezen.

Lees meer

Transsexualiteit

Genderdysfonie is een stemstoornis die voorkomt bij transseksuelen. De stem van de transseksueel komt niet meer overeen met de veranderde sekserol. Het stemgeven is op zichzelf niet gestoord. De stem moet aangepast worden aan de veranderde sekse.

Lees meer

Spierziekten

Lees meer