Auditieve verwerkingsproblemen

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als ‘wat we doen met wat we horen’. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

Auditieve verwerking wordt omschreven als het mechanisme en de processen van het gehoor welke verantwoordelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van: Lokalisatie en lateralisatie van geluid (bv. richtinghoren), auditieve discriminatie, auditieve patroonherkenning, auditief temporele waarneming en verstaan van spraak in achtergrondlawaai. Bovenstaande punten worden auditieve verwerkingsprocessen genoemd. Wanneer een probleem in één of meerdere functies bestaat, kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblematiek. Auditieve verwerkingsproblemen komt bij 2-3 % van de kinderen voor en meer bij jongens dan bij meisjes. De verhouding jongens en meisjes is 2:1. Kenmerken van kinderen met AVP kunnen zijn (checklist Keith (2000, in: Neijenhuis en Stollmann, 2003)):

 • Gedrag als slechthorend kind ondanks normale gehoordrempel.
 • Regelmatig misverstaan; moeite met het onderscheiden van verschillende spraakklanken. 
 • Moeite met analyse en synthese (hakken en plakken). 
 • Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving. 
 • Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten. 
 • Wisselend scorepatroon op logopedische en psychologische tests. 
 • Zwakke luistervaardigheid, merkbaar door verminderde aandacht voor auditieve informatie; snel afgeleid, onrustig in luistersituaties. 
 • Wisselende reacties op auditieve informatie, niet altijd bewust van geluid/ auditieve informatie.
 • Conversatievaardigheid verbetert bij individuele benadering. 
 • Stoornis in taalbegrip en/ of taalproductie. Er kan een discrepantie zijn tussen taalproductie- en taalbegripsvaardigheden. 
 • Moeite met het verstaan van personen, die snel praten, of met een onbekend accent/ dialect spreken. 
 • Zwakke muzikale vaardigheden; geen melodieën of ritmes herkennen; zwakke prosodie in spraakproductie.

Een auditioef verwerkingsprobleem is aanwezig als, ondanks een normale gehoordrempel:

 • Minstens vier van de criteria van de checklist aanwezig zijn. 
 • Deze problemen langer dan zes maanden bestaan. 
 • De auditieve vaardigheden slechter zijn dan verwacht gezien de kalenderleeftijd en andere (bijvoorbeeld visuele, non verbale) vaardigheden. 
 • De diagnose AVP wordt altijd multidisciplinair vastgesteld.

Indien kinderen problemen ondervinden met de auditieve verwerking kunnen er op korte en lange termijn problemen in de ontwikkeling optreden. Wanneer er geen vroegtijdige onderkenning plaatsvindt, is de kans groter dat er spraak- en/ of taalproblemen en leerproblemen zijn. Deze problemen komen vaak voor in combinatie met andere problemen, zoals slecht presteren op school (ondanks normale intelligentie); problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten; korte aandachtspanne; snel afgeleid zijn door geluiden of gebeurtenissen in de omgeving; slecht ontwikkeld besef van tijd. De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen.

Wat doet de logopedist

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op de taal, de spraak, het lezen en het spellen.

Dit uitgebreide onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen wordt vaak op zesjarige leeftijd afgenomen, meestal in een audiologisch centrum. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan ouders of bijvoorbeeld leerkrachten. Vaak wordt er tijdens individuele logopedische behandelingen gerichte oefening gedaan om de auditieve functies te verbeteren. Deze maatschap heeft daarom onder andere de methode LINC aangeschaft om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

Websites:

www.nvlf.nl

www.taalexpert.nl