Eet- en drinkproblemen

De oorzaken en gevolgen van een eet- en/ of drinkprobleem bij oudere kinderen kunnen heel verschillend zijn. Voorbeelden daarvan zijn het regelmatig verslikken of een onjuiste kauwfunctie. Een goede samenwerking met alle personen die bij het kind betrokken zijn is belangrijk (ouders, fysiotherapeut of diëtist).

Wat kan een logopedist doen?

De begeleiding bestaat uit onderzoek naar de werking van de spieren in het mondgebied en het eten en drinken wordt geobserveerd. Indien nodig wordt er gekeken naar de sensorische informatieverwerking (SI). Na het onderzoek wordt er samen met de ouders gekeken naar de mogelijkheden om de eet- en/ of drinksituatie prettiger te laten verlopen.