Kind

Elk kind doorloopt zijn eigen ontwikkeling. Bij sommige kinderen blijft de spraak- en/of taalontwikkeling achter. Dit kan een kind frustratie geven omdat hij/zij zich niet begrepen voelt. De ouders/voogden of andere in de nabije omgeving kunnen zich zorgen maken over het kind. Onze praktijk kan hulp bieden, advies en begeleiding geven in de verdere ontwikkeling van het kind op het gebied van spraak, taal, stotteren, afwijkende mondgewoonten, stem en specifieke behandelmethoden.

Kind van twee jaar spreekt niet

De logopedist doet onderzoek dat bestaat uit testonderdelen (met speelgoed) en uit observaties. Op deze manier kan een duidelijk beeld van de spraaktaalontwikkeling van uw kind worden gevormd.

Lees meer

Spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling is vertraagd wanneer een kind in zijn spraak achterblijft in vergelijking tot zijn leeftijdsgenootjes. Het kind spreekt niet of onvolledig. Er kunnen klanken verkeerd worden gemaakt, ze kunnen worden vervangen door andere klanken of ze worden niet uitgesproken.

Lees meer

Horen

Jonge kinderen moeten in de eerste levensjaren nog veel weerstand opbouwen. Hierdoor kunnen er bij kinderen regelmatig verkoudheden ontstaan. Dit kan als gevolg leiden tot regelmatige oorontstekingen. Door een periode van oorontstekingen, keelpijn en verkoudheden kan er in de ontwikkeling door het niet goed kunnen horen een hiaat in de ontstaan of kan er een achterstand komen in de ontwikkeling. 

Lees meer

Eten en drinken

Kinderen kunnen problemen hebben met eten en drinken. Denk hierbij aan problemen met slikken of kauwen. Afhankelijk van de problemen zijn er verschillende manieren waarop de logopedist de problemen kan behandelen.

Lees meer

Taalontwikkeling

Taalontwikkeling is voor een kind zeer belangrijk. Soms kan een kind qua ontwikkeling achterblijven bij leeftijdsgenootjes. De logopedist kan een goede diagnose stellen om het kind op de juiste manier te kunnen helpen.

Lees meer

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen (ademen door de mond), afwijkend slikken en en/ of kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten.

Lees meer

Stoornissen

Door een beschadiging aan de hersenen of een toenemende (chronische) ziekte kan de communicatie op het gebied van spraak, taal of slikken worden aangetast. Hierdoor wordt het praten of het eten en drinken een moeizame gebeurtenis. Dat wat eerst vanzelfsprekend was, lukt niet meer. Dit kan voor veel verdriet, frustratie en andere emoties leiden bij de persoon in kwestie of de directe omgeving. De logopedist kan hierbij helpen om de communicatie en het slikken te verbeteren of aan te passen door het geven van adviezen.

Lees meer