Logopedie Praktijk De Leyens - Zoetermeer

Tan Soderbergh methode

De methode Söderbergh is een leesmethode die gebruikt wordt als middel om kinderen met een dysphatische ontwikkeling te stimuleren in de gesproken taal, de spraak.

De belangrijkste kenmerken van kinderen met een dysphatische ontwikkeling zijn:
Het begrip van gesproken taal is significant beter dan de eigen taalproduktie of – expressie.
De dialoogspraak is moeilijker dan het spontane spreken.
Er zijn grote problemen met de vloeiendheid. Ze hebben moeite om elementen uit een verhaal aan elkaar te verbinden.

Website: www.dysphasia.org